Scheuren opsporen met de rookgenerator

Een scheurtje of breuk in de afvoerleiding, waardoor een penetrerende rioollucht komt is een veel voorkomend probleem. Deze zijn met het blote ook vaak niet te zien of wanneer de leiding is weggewerkt niet makkelijk te traceren. In vroeger tijden kon het soms tijden duren voordat een lek werdt ontdekt, maar MOB Loodgieters heeft hiervoor het juiste gereedschap.

Door middel van een rookgenerator kan de lokatie bepaald worden. Deze rookgenerator verwarmt een nevelvloeistof en blaast deze onder druk door de afvoerleidingen. Openingen in het rioolsysteem worden zichtbaar, doordat de rook hier naar buiten zal treden. Zo kan gewerkt worden aan de stankoverlast. Tevens kan met deze werkwijze ook niet functionerende sifons en andere soort stankafsluiters zichtbaar worden. Ook iligale aansluitingen op het gemeenteriool kunnen met de rookgenerator worden opgespoord.